Sunday, 15 March 2020 01:42

Disinfection Mixture

Written by

Mag disinfect ta.

Giaghat ang tanan ato pud ni buhaton sa atong panimalay, sa atong compound o barangay, sa atong mga workplaces ug lugar ampoanan (place of worship).

Isagol sa 9 liters nga tubig ang usa ka litro nga chlorine. Mahimong i-spray or itrapo gamit ang floor mops o trapo sa salog, lamesa, lingkuranan, doorknobs ug ubang surfaces. Mag mask ug mag gloves ang mag-disinfect.

Salamat sa inyong kooperasyon.
#CDOCOVID19Response