Friday, 20 March 2020 02:52

IKAW, ang imong PAMILYA ug ang tibook KOMUNIDAD atong dayongan kini nga responsibilidad

Written by

Ning panahon sa pagsulay, IKAW, ang imong PAMILYA ug ang tibook KOMUNIDAD atong dayongan kini nga responsibilidad. Ania ang mga paagi aron kita ma-proteksyonan.

#AkongKaugalingonAkongPamilyaAkongKomunidadAkongResponsibilidad
#StopCOVID19

Layout by XU Devcom Student Volunteer Michael Unsay